ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายกระดานปิดประกาศประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งฯ (38,700.-)

ไฟล์แนบ