โครงการขุดลอกวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ลำห้วยพระคือ บ้านพระคือ ตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ