ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ไฟล์แนบ