ชะลอการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภท ทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ