ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ไฟล์แนบ