ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 601-700 จากทั้งหมด 726 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
19/03/2014 09:34เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๙” ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖238
12/03/2014 15:01เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันเทนนิส “ขอนแก่น SENIOR 2013” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖351
10/03/2014 16:16รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น229
10/03/2014 10:05เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก246
07/03/2014 13:44ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันอาทิตย์ที่30 มีนาคม 2557253
28/02/2014 09:50แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ฯ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 240
21/02/2014 16:09ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา229
17/02/2014 14:03เอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผล ประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖219
17/02/2014 14:02เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖ 219
17/02/2014 13:59เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล โครงการแข่งขันตะกร้อในงานเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖224
07/02/2014 14:45ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนังานจ้างและชึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารสาวนจังหวัดขอนแก่น241
24/01/2014 07:39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา)275
24/01/2014 06:06ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น246
16/01/2014 09:36รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น286
09/01/2014 07:36แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น337
07/01/2014 01:41รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2556228
25/12/2013 07:19รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น236
25/12/2013 07:16เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย226
18/12/2013 06:39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา218
09/12/2013 06:37ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556276
04/12/2013 09:25รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556238
04/12/2013 08:48เชิญกด LIKE นางงามไหมขอนแก่น หมายเลข 1 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นส่งเข้าประกวด ที่ www.khonkaenlink.info304
04/12/2013 06:53เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย224
26/11/2013 04:50เครื่องแบบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น506
13/11/2013 03:23ระเบียบการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2556233
11/11/2013 09:26แก้ไขผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่284
04/11/2013 06:54ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น284
31/10/2013 09:45รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น257
25/10/2013 01:53ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย306
11/10/2013 09:39ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น269
11/10/2013 09:37รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด232
08/10/2013 09:37ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งว่าง240
04/10/2013 02:01ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขัน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู่ช่วย219
04/10/2013 02:01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น285
03/10/2013 03:02รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2556226
25/09/2013 07:26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู่ช่วย310
19/09/2013 01:57แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3301
06/09/2013 09:21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย1,219
05/09/2013 02:18รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2556224
04/09/2013 08:18รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น230
03/09/2013 06:51กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก233
19/08/2013 08:17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น283
13/08/2013 06:42ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด249
13/08/2013 04:39สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 (แห่งใหม่)282
06/08/2013 07:37เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 สมัยที่สอง269
02/08/2013 06:47ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย2,159
31/07/2013 03:05โครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น346
17/07/2013 09:46ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น232
15/07/2013 08:45กำหนดการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2556 (ระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2556)249
10/07/2013 04:08กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 สมัยที่สอง219
02/07/2013 04:16เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 236
01/07/2013 09:46ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราขการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น233
01/07/2013 06:58โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น347
18/06/2013 07:38ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น283
11/06/2013 02:29โครงการแข่งขันกีฬา “ ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น344
10/06/2013 07:11ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น260
07/06/2013 09:33ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ฯ และสถานที่สอบ,กำหนดวัน เวลาสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)...567
07/06/2013 09:17รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น229
07/06/2013 09:15รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9)230
20/05/2013 09:01เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการบรรพชาและอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑319
09/05/2013 06:08รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2556254
09/05/2013 06:07รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2556287
25/04/2013 08:00 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ฉบับที่ 2)324
25/04/2013 07:37แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย292
02/04/2013 07:22รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย1,679
25/03/2013 07:17รายละเอียดการรับสมัครเทพีสงกรานต์ขอนแก่น ประจำปี 2556245
19/03/2013 09:33รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555227
19/03/2013 09:28รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 244
08/03/2013 04:39โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น 509 รูป248
05/03/2013 04:47ปิดประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1250
19/02/2013 20:14เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานคลังให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น229
19/02/2013 20:14เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 263
19/02/2013 20:13แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น229
19/02/2013 20:12เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 314
19/02/2013 20:12ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1240
19/02/2013 20:11รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1262
19/02/2013 20:10เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก / เชิญร่วมงาน"เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง" 270
19/02/2013 20:08เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก266
19/02/2013 20:07ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีโครงการทอดผ้าป่าการกุศลสร้างพระนอนนครขอนแก่น 109 เมตร ของมูลนิธิต้นโพธิ์นางฟ้า 254
19/02/2013 20:07เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555 สมัยแรก 289
19/02/2013 20:06ผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจังหวัดขอนแก่น256
19/02/2013 20:05เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของและปัจจัย เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำถาวร271
19/02/2013 20:03รับสมัครคัดเลือกครูช่วยสอน288
19/02/2013 20:03โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ลีกดิวิชั่น 1 ประจำปี 2555 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น353
19/02/2013 20:02การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น315
19/02/2013 20:01ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕323
19/02/2013 20:00การแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 254
19/02/2013 19:59ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น304
19/02/2013 19:58บัญชีรายชื่อบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหน่งผู้ช่วยครู และพนักงานขับรถยนต์ 316
19/02/2013 19:57การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 295
19/02/2013 19:56รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2555301
19/02/2013 19:55รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2555 272
19/02/2013 19:53รายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเต่า (บ้านกอก ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น)303
19/02/2013 19:52ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อย่างไม่เป็นทางการ)307
19/02/2013 19:51แบบฟอร์มเพื่อดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าพนักงานจ้างในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 / 2555 (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)277
19/02/2013 19:50ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะ กรรมการสอบสวนทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 300
19/02/2013 19:49รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการอบรมสัมมนาผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2554 (หลังการดำเนินการ) 269
19/02/2013 19:46รายงานการติดตามและประเมินผล ความคุ้มค่าโครงการก่อสร้างถนน สำหรับน้ำล้นผ่าน (Wet Crossing) ประจำปี พ.ศ.2553, 2554(หลังดำเนินการ)288
19/02/2013 19:45เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2554 (หลังดำเนินการ) 288
19/02/2013 19:44สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีด้านพัสดุการเงินและบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555275