ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 501-600 จากทั้งหมด 665 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
07/10/2014 09:19การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา201
03/10/2014 16:16กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 สมัยแรก194
23/09/2014 16:38เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2195
23/09/2014 16:36ขยายสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง ออกไปอีก 15 วัน189
23/09/2014 15:11เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557195
23/09/2014 15:09มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยที่สอง เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น186
19/09/2014 15:04หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ พ.ศ. 2557181
16/09/2014 09:01เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ”หมู่บ้านงูจงอางแห่งประเทศไทย” บ้านโคกสง่า ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557232
16/09/2014 09:00การสำรวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2557205
16/09/2014 09:00รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2554 – 2556(หลังดำเนินการ)189
12/09/2014 14:44ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น221
10/09/2014 14:36จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557219
05/09/2014 14:40ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)231
27/08/2014 16:02การฝึกอบรมเยาวชนเล่นกีห่างไกลยาเสพติด”ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก”234
27/08/2014 16:01การแข่งขันฟุตซอล”อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด”ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗240
25/08/2014 14:20รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น) วันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น224
19/08/2014 16:25ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น193
18/08/2014 10:43รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 193
25/07/2014 16:25กำหนดการประเมิน รายชื่อผู้เข้าร่วมการประเมินและกรรมการผู้ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ225
21/07/2014 17:43ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ (ตน.นักวิชาการพัสดุ)230
15/07/2014 14:44ประกาศรับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น228
07/07/2014 13:31ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)219
01/07/2014 15:02เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 จำนวน 4 สาขา212
27/06/2014 16:55มหกรรมดนตรีสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ211
20/06/2014 13:40รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 216
11/06/2014 16:40ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงาน ฯ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)342
23/05/2014 14:53เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย231
21/05/2014 09:44ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำแหนผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์์ จำนวน 1 ราย230
16/05/2014 16:22แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น238
12/05/2014 16:37การมอบอำนาจให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วรจังหวัดขอนแก่น ในเรื่องการพิจารณาหรืออนุญาตการลาคลอด และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร245
12/05/2014 16:28ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น223
12/05/2014 09:23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น215
02/05/2014 15:48รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น199
18/04/2014 16:31ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น192
18/04/2014 16:29เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย234
10/04/2014 16:43เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย235
03/04/2014 09:19ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น206
03/04/2014 09:18ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น201
02/04/2014 13:27ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น214
19/03/2014 09:34เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๙” ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖211
12/03/2014 15:01เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การแข่งขันเทนนิส “ขอนแก่น SENIOR 2013” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖319
10/03/2014 16:16รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น201
10/03/2014 10:05เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 สมัยแรก217
07/03/2014 13:44ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันอาทิตย์ที่30 มีนาคม 2557230
28/02/2014 09:50แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ฯ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 203
21/02/2014 16:09ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา198
17/02/2014 14:03เอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผล ประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖196
17/02/2014 14:02เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล การจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖ 194
17/02/2014 13:59เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล โครงการแข่งขันตะกร้อในงานเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖195
07/02/2014 14:45ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนังานจ้างและชึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารสาวนจังหวัดขอนแก่น218
24/01/2014 07:39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา)251
24/01/2014 06:06ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น221
16/01/2014 09:36รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น248
09/01/2014 07:36แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (Business Continuity Plan : BCP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น295
07/01/2014 01:41รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2556199
25/12/2013 07:19รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น202
25/12/2013 07:16เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย198
18/12/2013 06:39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา193
09/12/2013 06:37ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556241
04/12/2013 09:25รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556206
04/12/2013 08:48เชิญกด LIKE นางงามไหมขอนแก่น หมายเลข 1 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นส่งเข้าประกวด ที่ www.khonkaenlink.info239
04/12/2013 06:53เรียกผู้สอบได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย201
26/11/2013 04:50เครื่องแบบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น400
13/11/2013 03:23ระเบียบการแข่งขันตะกร้อเทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแก่น คัพ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2556206
11/11/2013 09:26แก้ไขผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่260
04/11/2013 06:54ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น261
31/10/2013 09:45รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น229
25/10/2013 01:53ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย273
11/10/2013 09:39ขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น246
11/10/2013 09:37รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด201
08/10/2013 09:37ผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งว่าง218
04/10/2013 02:01ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขัน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู่ช่วย186
04/10/2013 02:01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น255
03/10/2013 03:02รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน 2556198
25/09/2013 07:26ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู่ช่วย277
19/09/2013 01:57แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3279
06/09/2013 09:21ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย1,125
05/09/2013 02:18รายงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2556195
04/09/2013 08:18รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น201
03/09/2013 06:51กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 สมัยแรก208
19/08/2013 08:17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น251
13/08/2013 06:42ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด220
13/08/2013 04:39สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 (แห่งใหม่)253
06/08/2013 07:37เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 สมัยที่สอง244
02/08/2013 06:47ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย2,034
31/07/2013 03:05โครงการฝึกอบรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น314
17/07/2013 09:46ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น208
15/07/2013 08:45กำหนดการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ รอบเดือนเมษายน 2556 (ระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2556)214
10/07/2013 04:08กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556 สมัยที่สอง195
02/07/2013 04:16เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 205
01/07/2013 09:46ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราขการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น203
01/07/2013 06:58โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น310
18/06/2013 07:38ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น251
11/06/2013 02:29โครงการแข่งขันกีฬา “ ฟุตซอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น300
10/06/2013 07:11ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น214
07/06/2013 09:33ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ฯ และสถานที่สอบ,กำหนดวัน เวลาสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)...534
07/06/2013 09:17รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น205
07/06/2013 09:15รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9)205
20/05/2013 09:01เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการบรรพชาและอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑291
09/05/2013 06:08รายงานผลการรับสมัครสอบแข่งขันฯเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2556229