ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-100 จากทั้งหมด 576 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
01/02/2023 17:35เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2565 (M66020000460)7
01/02/2023 17:34เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2564 (E66020000568)5
31/01/2023 17:45เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66010024597)5
30/01/2023 18:21เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (E66010023312)10
30/01/2023 18:06เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (E66010023393)7
30/01/2023 18:01เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (E66010023192)6
27/01/2023 16:20เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2565 (E66010022364)5
25/01/2023 17:48เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (E66010020031)4
23/01/2023 17:29เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (M66010017752)11
10/01/2023 17:38เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม.2566 (M66010006587)19
06/01/2023 17:15เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (M66010004409)15
26/12/2022 15:48เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2566 (M65120023396)15
16/12/2022 16:14เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 2565 (E65120014982)23
13/12/2022 17:02เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 2565 (E65120010665)22
06/12/2022 16:54เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E65120004543)28
06/12/2022 16:52เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (E65120004101)27
28/11/2022 17:08เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2566 (M65110031957)22
18/11/2022 16:09เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2564 (E64050014981)24
18/11/2022 16:07เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2564 (E65110021237)26
18/11/2022 16:05เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2566 (M65110020740)28
03/11/2022 15:13เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม.2564 (E65110003964)31
28/10/2022 16:15เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม.2566(E65100030297)30
21/10/2022 16:01เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม.2564(E65100022185)35
19/10/2022 15:20เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E6500016269)36
18/10/2022 16:39เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E65100015402)31
06/10/2022 15:49เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65100005513)48
05/10/2022 16:23เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (M65100004163)39
27/09/2022 20:43เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (M๖๕๐๙๐๐๓๘๓๔๑)41
26/09/2022 16:16เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (M65090038241)36
26/09/2022 14:37เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (M65090037772)34
26/09/2022 14:34เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (M65090037771)38
26/08/2022 16:22เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65080032184)46
25/08/2022 17:02เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65080029386)46
25/08/2022 16:59เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65080029609)45
25/08/2022 16:27เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (M65080029932)42
19/08/2022 16:47ส่งประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E65080021558)44
18/08/2022 16:25เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M65080020066)47
09/08/2022 16:36เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M65080010142)43
05/08/2022 16:12เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65080005806)91
03/08/2022 16:55เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M65080003834)48
01/08/2022 17:05เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M65080000748)65
25/07/2022 17:27เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65070015992)47
25/07/2022 17:17เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65070015666)54
25/07/2022 17:15เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65070016657)47
21/07/2022 16:23เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E6507001359) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 256548
20/07/2022 16:43เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (E65070012624)44
19/07/2022 15:43เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65070011026) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเสาเล้า หมู่ที่4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท - ตำบลเปื่อยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น55
18/07/2022 17:10เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (E65070008492)53
12/07/2022 17:18เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65070007157)58
07/07/2022 16:27เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค๋การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (E65070005277) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 256556
07/07/2022 16:21เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค๋การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (E65070004937) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 256558
06/07/2022 16:44เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65070003309)50
27/06/2022 17:42เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65060020851)53
20/06/2022 17:02เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65060014749)64
20/06/2022 17:01ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E65060014127)62
15/06/2022 16:17เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65060010806)63
15/06/2022 16:16เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65060009363)64
13/06/2022 17:00เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E6506008342)57
07/06/2022 17:22เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65060003275)74
07/06/2022 17:18ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E65060003073)65
07/06/2022 17:12ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (E65060003416)65
01/06/2022 16:43เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65060000233)73
31/05/2022 16:03เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65050000006)66
31/05/2022 15:58เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65050019419)61
26/05/2022 16:51เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65050016035)67
25/05/2022 16:17เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65050015302)60
20/05/2022 16:08เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65050011757)60
20/05/2022 16:00เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65050011945)66
20/05/2022 15:46เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65050011461)57
19/05/2022 16:36เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040002040)62
18/05/2022 16:48เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65050009901)62
17/05/2022 16:55ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M65050008347)68
10/05/2022 16:30เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65050004961)67
28/04/2022 17:44เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040016441)77
28/04/2022 17:43เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040016220)70
27/04/2022 17:20เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040015382)69
27/04/2022 17:07เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040015334)69
27/04/2022 17:05เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65040015345)70
27/04/2022 17:00เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040015268) 66
26/04/2022 17:26เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040014534)63
26/04/2022 17:23เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040014534)64
21/04/2022 17:07เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040010928)72
21/04/2022 16:57ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E65040010879)75
21/04/2022 16:50เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040011189)59
08/04/2022 15:26เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040003253)63
04/04/2022 16:11เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65040001903)64
01/04/2022 15:48เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030024995)68
01/04/2022 15:47เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E6503002594)68
31/03/2022 17:09เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65030024237)78
29/03/2022 14:33เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65030022198) ลงวันที่ 29 มีนาคม 256572
18/03/2022 16:15เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (M65030014675)85
14/03/2022 16:36เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030010736)71
14/03/2022 16:33เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030010374)68
14/03/2022 16:28เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (E65030010325)71
10/03/2022 16:42ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน (1,300,000)78
04/03/2022 16:58เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030004049)93
04/03/2022 16:57เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030003938)80
03/03/2022 16:50เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030002920)82
02/03/2022 16:46เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030001300)87
02/03/2022 16:44เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (E65030001603)150