ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-93 จากทั้งหมด 93 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
15/11/2022 15:20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 6529
12/09/2022 16:01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256554
11/08/2022 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256549
12/07/2022 17:42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256567
16/06/2022 15:49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256566
17/05/2022 15:13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256571
08/04/2022 16:41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256581
22/03/2022 16:17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256567
11/02/2022 16:22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256584
10/01/2022 16:27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256557
10/01/2022 10:47สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565122
09/09/2021 13:55สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256499
21/04/2021 16:37สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564133
22/03/2021 15:28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564167
24/02/2021 14:50สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564138
19/01/2021 16:05สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 160
30/12/2020 11:45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 165
27/11/2020 16:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สำนักการช่าง)160
12/05/2020 15:49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563190
03/01/2020 14:47สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562170
03/01/2020 14:46สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (กองพัสดุฯ)172
03/12/2019 10:12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (กองพัสดุฯ)171
07/06/2019 10:08สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562188
07/06/2019 10:07สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (กองพัสดุฯ)185
06/03/2019 14:59สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)206
06/03/2019 14:58สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562222
05/02/2019 14:04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สำนักการศึกษาฯ)214
03/01/2019 16:40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561230
03/01/2019 16:38สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (กองกิจการสภาฯ)244
04/12/2018 17:54สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สำนักการศึกษาฯ)229
02/11/2018 16:51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561223
03/10/2018 16:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)257
03/10/2018 16:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561223
07/09/2018 15:35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)215
07/09/2018 15:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 230
03/09/2018 17:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561247
08/08/2018 16:05สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (กองกิจการสภาฯ)226
08/08/2018 10:19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (กองพัสดุฯ)246
08/08/2018 10:18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561292
04/07/2018 15:04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)241
04/07/2018 15:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561247
01/05/2018 13:21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561225
03/04/2018 15:14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561246
06/03/2018 18:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561282
02/02/2018 16:09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561222
04/01/2018 15:16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560227
08/11/2017 15:28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560272
05/10/2017 14:29สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560292
04/09/2017 14:14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560235
09/08/2017 16:40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560295
12/07/2017 14:24สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560309
12/06/2017 14:08สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560330
10/04/2017 09:20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560344
03/03/2017 14:37สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560332
07/02/2017 16:35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560285
06/01/2017 14:21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559318
08/11/2016 15:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559351
07/10/2016 11:39สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559342
07/09/2016 11:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559368
04/08/2016 16:41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559298
06/07/2016 13:31สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559330
02/06/2016 14:23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559323
10/05/2016 15:51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559368
08/04/2016 11:23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559323
04/03/2016 11:06สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559360
08/02/2016 09:44สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559318
11/01/2016 11:41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558307
02/12/2015 12:37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558381
09/11/2015 14:38สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558349
05/10/2015 14:15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558351
08/08/2015 10:07สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558331
03/07/2015 10:10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558352
03/06/2015 14:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558305
12/05/2015 11:14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558346
10/04/2015 11:45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558311
05/02/2015 09:32สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558305
12/01/2015 10:08สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557357
09/12/2014 12:53สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557331
06/10/2014 12:51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557339
08/09/2014 12:50สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557334
06/08/2014 12:49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557328
07/07/2014 12:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557342
03/07/2014 14:18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557348
09/06/2014 14:17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557305
06/02/2014 10:58สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557320
05/11/2013 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556354
03/10/2013 08:09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556349
10/09/2013 08:11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556331
30/07/2013 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556349
04/07/2013 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556338
12/06/2013 17:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556356
17/04/2013 17:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556353
20/03/2013 14:11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556326