ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2552

ไฟล์แนบ