ขอแนะนำโรงแรม ที่ชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน

ไฟล์แนบ