แสดงรายการที่ 1-5 จากทั้งหมด 5 รายการ
ลงวันที่หมวดหมู่ข่าวหัวข้อข่าวไฟล์แนบ
21/11/2016 13:54โครงการและกิจกรรมสถิติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559
21/11/2016 13:53โครงการและกิจกรรมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2552
21/11/2016 13:53โครงการและกิจกรรมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542
24/12/2015 14:24โครงการและกิจกรรมขอแนะนำโรงแรม ที่ชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน
24/12/2015 14:23โครงการและกิจกรรมการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558