กองกิจการสภา : 043-237568
สำนักงานสภา อบจ. : 043-236064