เนื้อหาทั้งหมด »

ประกาศ เรียกประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

รายละเอียด

ประกาศ ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง

รายละเอียด

มติสภา สมัยสามัญ พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยสอง ครั้งที่ ๒,กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมัยแรก,รง.ที่รับรองแล้ว

รายละเอียด

ปิดประกาศนัดประชุมสภาอบจ.ขอนแก่นสมัยสามัญประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑สมัยที่สองครั้งที่๒,มติสภาฯสามัญสมัยสองครั้งที่๑

รายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด »