ประกาศ ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓

►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศ ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

        ทั้งนี้ ได้ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น website อบจ.ขอนแก่น และกองกิจการสภาฯ