ประกาศ ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง

►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  เป็นต้นไป

      และได้ปิดประกาศที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น , website อบจ.และ website กองกิจการสภา