งานบำเพ็ญกุศลศพ มารดานายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการนำของ ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมบำเพ็ญกุศลศพ นางพรพิมล  ไตรองค์ถาวร  มารดา นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ที่บ้านสวน  บ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๑