วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  ขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรม นางซิวเตียม  ทังสกุล  มารดาของนายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดขอนแก่น อำเภอพล เขต ๒ โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมิ่งเมืองพลาราม  ตำบลเมืองพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  โดยรถออกจากหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เวลา ๑๖.๐๐ น.

ไฟล์แนบ