►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศปิดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

   ทั้งนี้ ได้ปิดประกาศที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น , website อบจ.ขอนแก่น  และ website กองกิจการสภาฯ

ไฟล์แนบ