► สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๓ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๗ วัน

        ทั้งนี้ได้ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น website  www.kkpao.go.th และ กองกิจการสภา www.kkpao.go.th/kkpao-sub2

 

ไฟล์แนบ