► สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศปิดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

   ทั้งนี้ ได้ปิดประกาศที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น , website อบจ.ขอนแก่น  และ website กองกิจการสภา

ไฟล์แนบ