►มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ หน้า  ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ