►ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ