►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมสมาชิก ฯ  สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น .. 

ไฟล์แนบ