►สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดยมีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ถึงวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ไฟล์แนบ