ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  สมัยแรก ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ