► สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ไฟล์แนบ