แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 22 รายการ
ลงวันที่หมวดหมู่ข่าวหัวข้อข่าวไฟล์แนบ
30/01/2018 11:23โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
02/02/2018 10:38โครงการและกิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
13/02/2018 11:00โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
27/02/2018 11:17โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยแรก
17/04/2018 11:16โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยแรก
31/05/2018 10:39โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
05/06/2018 10:29โครงการและกิจกรรมหนังสือเรียกประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
05/06/2018 10:30โครงการและกิจกรรมหนังสือนัดประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
14/06/2018 11:38โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบจ.ขอนแก่น ที่สภา อบจ.ขอนแก่น รับรองแล้ว
14/06/2018 11:38โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒