แสดงรายการที่ 1-6 จากทั้งหมด 6 รายการ
ลงวันที่หมวดหมู่ข่าวหัวข้อข่าวไฟล์แนบ
17/04/2018 11:16โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยแรก
27/02/2018 11:17โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยแรก
13/02/2018 11:00โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
02/02/2018 11:07โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
30/01/2018 11:23โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
08/12/2017 09:33โครงการและกิจกรรมเชิญชวนร่วมสวดอภิธรรม