แสดงรายการที่ 1-10 จากทั้งหมด 17 รายการ
ลงวันที่หมวดหมู่ข่าวหัวข้อข่าวไฟล์แนบ
16/08/2018 13:28โครงการและกิจกรรมมติสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
16/08/2018 13:20โครงการและกิจกรรมหนังสือนัดประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒
09/08/2018 16:06โครงการและกิจกรรมหนังสือนัดประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑
19/07/2018 09:47โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่สอง
15/06/2018 09:48โครงการและกิจกรรมมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
15/06/2018 09:47โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สมัยที่สอง
14/06/2018 11:38โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
14/06/2018 11:38โครงการและกิจกรรมประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ อบจ.ขอนแก่น ที่สภา อบจ.ขอนแก่น รับรองแล้ว
05/06/2018 10:30โครงการและกิจกรรมหนังสือนัดประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
05/06/2018 10:29โครงการและกิจกรรมหนังสือเรียกประชุมสภา อบจ.ขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒