ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-03-08   ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นรายการสินค้าพร้อมราคา โครงการจัดซื้อ...รายละเอียด
2018-03-05   ขอเชิญเสนอชื่อผู้สูงอายุเข้ารับการสรรหาเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ เ...รายละเอียด
2018-03-05   แนวทางการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉีย...รายละเอียด
2018-03-02   ขอเชิญร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นออกหน่วยบริการประ...รายละเอียด
2018-02-23   ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ...รายละเอียด
2018-02-21   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค...รายละเอียด
2018-02-20   โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ...รายละเอียด
2018-02-19   แจ้งมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประจำ...รายละเอียด
2018-02-15   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประ...รายละเอียด
2018-01-31   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เรียกประชุมสภาองค...รายละเอียด

ประกาศ

2017-10-27   ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)...รายละเอียด
2017-10-05   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ด...รายละเอียด
2017-10-04   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ประ...รายละเอียด
2017-09-21   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมวิสามัญ ...รายละเอียด
2017-09-19   ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำ...รายละเอียด
2017-09-06   รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภ...รายละเอียด
2017-09-05   มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ...รายละเอียด
2017-09-01   ขยายเวลาอายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้...รายละเอียด
2017-08-24   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับ...รายละเอียด
2017-08-07   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้ผ่า...รายละเอียด

จัดซื้อ จัดจ้าง

2018-03-22   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตาม...รายละเอียด
2018-03-22   ราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสร...รายละเอียด
2018-03-22   ราคากลางฯ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,...รายละเอียด
2018-03-22   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทื...รายละเอียด
2018-03-22   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ...รายละเอียด
2018-03-21   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 7 รายการ ตามโครงการส่งเสริมความสงบ...รายละเอียด
2018-03-21   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ โครงการควบคุมป้องกันโรคขา...รายละเอียด
2018-03-21   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงก...รายละเอียด
2018-03-21   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ (กองกิจการขนส่ง)...รายละเอียด
2018-03-21   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 รายการ ตามโครงการฯ...รายละเอียด